top of page
Home: Welcome

Najpokročilejší systém elektrického podlahového vykurovania na svete

Pojem Warmset sa prvýkrát objavil na trhu v roku 2012, aby pretavil do praxe myšlienku použitia laminovaných odporových komponentov na dosiahnutie lepších výkonov v oblasti elektrického vykurovania pomocou tzv. Joulovho efektu, ktorý spôsobuje, že elektrické materiály generujú a uvoľňujú teplo.


Projekt Warmset bol spustený v materskej spoločnosti Filmcutter spa, ktorá od roku 1997 transformuje a predáva flexibilné izolačné materiály. Dnes je spoločnosť Filmcutter európskym lídrom z hľadiska podielu na trhu s izoláciou pre elektromotory, generátory a transformátory, a zásobuje približne 90 % európskeho trhu. Spoločnosť sa rozhodla podrobiť skúške práve tým, že urobila dobre premyslené rozhodnutie konkurovať vo výrobnom segmente, ktorý bol takmer úplne nové pre taliansky trh. Napriek tomu dokázala technológia Warmset zaručiť pozoruhodný výkon uznávaný po celom svete.


Dlhoročné skúsenosti, ktoré spoločnosť Filmcutter získala v sektore laminovania, sa ukázali ako veľmi dôležité na dosiahnutie flexibility z hľadiska výroby, vďaka ktorej dnes spoločnosť Warmset prispôsobuje všetko získané know-how požiadavkám neustále sa vyvíjajúceho trhu.


Prvé produkty a prvé patenty boli vyvinuté v rokoch 2007 až 2011 vďaka dôkladnej analýze materiálov a výrobných procesov. V apríli 2012 sa produkt Warmset stáva realitou a vo všetkých smeroch aj nezávislou spoločnosťou, ktorá sama riadi všetky nové aktivity v sektore elektrického vykurovania.


Konkurenčnou výhodou Warmset je stále vysoká miera inovácie svojej technológie, vyvinutá so zameraním na exkluzívne koncipované strojové zariadenie, ktoré umožňuje produktom dosahovať výkonové úrovne, o ktorých sa predtým ani nesnívalo.

„Všetky technológie, ktoré sme vyvinuli v spolupráci so spoločnosťou Filmcutter, sme aplikovali na najširší trh elektrického vykurovania, čím sme vytvorili jedinečný produkt – zelený, krásny, taliansky."

Matteo Camerra
generálny riaditeľ Warmset

Warmset laminovací stroj

Inovatívna špičková technológia, ktorá nahrádza tradičné káblové vykurovacie systémy a prináša nové štandardy účinnosti, flexibility a bezpečnosti.

Warmset elektrické podlahové vykurovanie

Dynamická a inovatívna spoločnosť Warmset bola založená s cieľom ponúknuť nové riešenie v oblasti elektrických vykurovacích systémov pre domácnosti a iné zariadenia. Unikátna technológia, patentovaná a overená mnohými inštaláciami, katapultovala spoločnosť na rôzne relevantné trhy. Warmset tak dosiahol veľké ciele v medzinárodnom meradle.


Produkty Warmset, ako výsledok starostlivo vykonaných technologických testov, sú vyrobené z vybraných materiálov a štruktúry viacvrstvového laminovaného pásu, čo poskytuje osobitné výhody. Okrem elektrických systémov podlahového vykurovania ponúka Warmset aj riešenia v exteriéri na topenie snehu, radiátory, koberce, vykurovanie pracovných miest, priemyselné ohrievače a vykurovanie pre rôzne akcie a iné rekreačné aktivity.


Misiou spoločnosti Warmset je viesť dialóg s koncovými používateľmi a ponúkať prezieravé riešenia na elektrické vykurovanie domácností, priemyselných a rekreačných zariadení. Pri všetkých svojich činnostiach sa Warmset snaží dodržiavať zásady všestranného použitia, jednoduchej inštalácie a zaručeného komfortu pre používateľa.

Warmset svoje produkty navrhuje tak, aby sa prispôsobili akejkoľvek potrebe, splnili požiadavky na spoľahlivosť, bezpečnosť a ktoré sú nevyhnutné na realizáciu moderných a dlhodobých projektov.

Vízia spoločnosti Warmset je orientovaná na blaho ľudí. Neustálymi technologickými experimentami sa snažíme zlepšovať spôsob, akým naše vykurovacie telesá vydávajú teplo, čím vytvárajú stále zdravšie a pohodlnejšie prostredie. Technológia vyvinutá spoločnosťou Warmset tiež chráni životné prostredie a je úplne zelená:

• so systémom Warmset je možné všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov úplne premeniť na teplo,
• všetky materiály použité na výrobu produktov Warmset sú úplne recyklovateľné,
• vďaka svojej bifilárnej štruktúre systém Warmset negeneruje žiadne elektromagnetické emisie.

Warmset Slovakia

Distribútor pre SR

CRIUS s.r.o.

Bernolákova 92

Pezinok 902 01

Slovensko

info@warmset.sk

+421 903 826 746

bottom of page